เลขที่ประกาศ : 119562

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกว้างพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประจำ 20,000 ขึ้นไป

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกว้างพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานประจำ 20,000 ขึ้นไป

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
สถานที่ : ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกว้างพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจหลักอยู่จำนวนทั้งสิ้น 3 ธุรกิจ
1. ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั้มน้ำมัน) ของ บริษัท ปตท.
2. โรงงานผลิตน้ำแข็งและน้ำดื่ม
3. ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
โดย ห้างฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการรับสมัครผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ การบริหารจัดการ ตามตำแหน่งนี้

ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกว้างพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

- วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของห้างฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษพนักงานตามกฎระเบียบของห้างฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ของห้างฯ
- ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาระหว่างห้างฯ กับ ลูกค้า
- ควบคุมการเบิกจ่าย การรับเข้า สินค้า อุปกรณ์ต่างๆ ของห้างฯ
- ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของห้างฯ
- ดูแลระบบเอกสารภายใน
- ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้
- ดูแลกิจกรรมทางการขาย การตลาด
- จัดระบบ KPI , Incentive
- จัดระบบ Job Description

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป 2. จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหาร/วิศวกร/บัญชี/รัฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ทำงานในเรื่องงานบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี 4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วไปเป็นอย่างดี 5. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องระบบบัญชี 6. มีความสามารถในเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี 7. มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 8. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังเป็นอย่างดี 9. ถ้ามีความรู้ด้านบริหารการผลิตและซ่อมบำรุง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกว้างพาณิชย์

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 08/12/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 08/01/2563
เข้าชม : 1 - 1145 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกว้างพาณิชย์หางานร้อยเอ็ด สมัครงานร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ฝึกงานร้อยเอ็ด งานชั่วคราวร้อยเอ็ด งานนอกเวลาร้อยเอ็ด งานประจำร้อยเอ็ด งานราชการร้อยเอ็ด งานต่างประเทศร้อยเอ็ด งานอื่นๆร้อยเอ็ด